Згідно ст. 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»  викиди    забруднюючих    речовин    в   атмосферне   повітря стаціонарними   джерелами  можуть  здійснюватися  після  отримання дозволу,  виданого  суб’єкту господарювання, об’єкт якого належить до    другої    або    третьої    групи,   обласними,   Київською, Севастопольською   міськими  державними  адміністраціями,  органом виконавчої  влади  Автономної  Республіки  Крим  з  питань охорони навколишнього  природного  середовища за погодженням з центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (надалі Дозвіл) – це офіційний документ, який дає право здійснювати викиди певної кількості забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за одиницю часу протягом визначеного в дозволі терміну.

Отримання Дозволу складається з таких етапів:

Перший етап: Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами проводиться відповідно до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Інструкції №7 від 10.02.1995 р. про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві КНД 211.2.3.014-95».

Інвентаризація джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря проводиться кваліфікованими фахівцями ТОВ “Екософт проект”, які мають багаторічний практичний досвід у даному напрямку робіт з метою виявлення технологічних процесів, в ході яких відбувається безпосередній викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря, визначаються стаціонарні і нестаціонарні джерела викидів, їх кількість та параметри.

Інвентаризація викидів забруднюючих речовин включає в себе:

– виїзд на підприємство;

– характеристику технології, газоочисних установок з точки зору утворення та виділення забруднюючих речовин;

– визначення параметрів організованих джерел викидів;

– характеристику неорганізованих джерел викидів.

Підприємство, для якого проводиться інвентаризація, несе відповідальність за виконання в установлені терміни інвентаризації викидів джерел, а також за своєчасне надання необхідної інформації щодо ведення техпроцесів (техрегламенти, режимні карти, дані щодо сировини, що використовується і т.д.) та створення необхідних умов для проведення замірів.

За результатами проведеної інвентаризації складається звіт, зміст якого має містити інформацію, передбачену Інструкцією.

Другий етап: Обгрунтування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел підприємства

На основі звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин оформлюються документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів підприємства. Відповідно Наказу Мінприроди № 108 від 09.03.2006 р. про затвердження інструкції «Про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» розроблення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, здійснюють установи, організації та заклади, яким надано право на розробку таких документів та які занесені до відповідного переліку Мінприроди України.

В залежності від групи підприємства визначається обсяг обґрунтовуючих матеріалів згідно Інструкції.  Група підприємства в свою чергу визначається в залежності від об’ємів потенційних викидів підприємства (перевищення або ні порогових значень) та наявності на підприємстві виробництв, на які повинні впроваджуватись найкращі доступні технології.

На стадії розроблення обґрунтовуючих документів підприємство публікує заяву про наміри отримати дозвіл у місцевих періодичних виданнях.

Склад Документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, залежить від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря. Об’єкти, для яких розробляються Документи, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, розподіляються на три групи. Для кожної групи об’єктів склад документів повинен бути згідно Інструкції.

Строк дії Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, виданого суб’єкту господарювання, згідно Закону України “Про охорону атмосферного повітря” № 2707-XII:

  • об’єкт  якого  належить до першої групи, – сім років,
  • об’єкт якого належить до другої групи, – десять років,
  • об’єкт якого належить до третьої групи, – необмежений.

Третій етап: Перелік документів на отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря:

1. Заява на отримання дозволу.

2. Документи у  яких обґрунтовуються обсяги викидів,для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для стаціонарних джерел підприємства.

3. Звіт з інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами викидів підприємства.

4. Оригінал публікації в місцевих друкованих засобах масової інформації про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл.

5. Лист-повідомлення місцевої державної адміністрації, щодо відсутності зауважень (скарг) громадян та громадських організацій.

6. Інформаційний носій з файлом XML.

7. Довіреність на особу, яка подає пакет документів.

ТОВ ЛЕЦ “РУБІН” може запропонувати вам повний комплекс послуг пов’язаних з підготовки необхідної документації для отримання Дозволу на викиди в атмосферне повітря, їх подання до відповідних органів та Міністерства екології та природних ресурсів України.