Дозвіл на спеціальне водокористування – оформлюється за умови забору води з водних об’єктів технічними пристроями, для забезпечення питних потреб населення, господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших потреб.

Дозвіл на спеціальне водокористування видається:

У разі використання води водних об’єктів загальнодержавного значення – державними органами охорони навколишнього природного середовища.

У разі використання води водних об’єктів місцевого значення – Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища.

Видача дозволу на спеціальне водокористування здійснюється за клопотанням водокористувача з обґрунтуванням потреби у воді: 

При використанні поверхневих вод  – погодженим з державними органами водного господарства

При  використанні підземних вод  – з державними органами геології

При використанні водних об’єктів, віднесених до категорії лікувальних –  з державними органами охорони здоров’я

Згідно з ст.5 Водного кодексу до водних об’єктів загальнодержавного значення належать:

Внутрішні морські води та територіальне море

Підземні води, які є джерелом централізованого водопостачання

Поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що знаходяться і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків

Водні об’єкти в межах територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, а також віднесені до категорії лікувальних.

ТОВ ЛЕЦ “РУБІН” виконує розробку матеріалів та оформлення відповідних документів відповідно до переліку, визначеного у регламенті (інформаційній картці) дозвільного органу в сфері екології, для отримання дозволу на спеціальне водокористування для подання їх до дозвільного центру та отримання висновків щодо можливості його видачі згідно вимог чинного законодавства.