Екологічний аутсорсинг – це послуга, яка має на увазі передачу підприємством виконання завдань по виробничому екологічному контролю спеціалізованій організації, передбачаючи виконання робіт по виробничому екологічному контролю. Підприємство отримує професійного еколога, це дозволяє істотно скоротити витрати і адміністративно-трудові ресурси. Види робіт, що передаються підприємством на аутсорсинг, залежать від виду діяльності і структури підприємства та інших факторів.

На початковому етапі кваліфіковані фахівці проводять обстеження підприємства, збирають і обробляють всю необхідну для подальшої роботи інформацію.

В рамках екологічного аутсорсингу можуть надаватися такі послуги:

  • розробка програми заходів щодо приведення діяльності підприємства у відповідність до вимог природоохоронного законодавства;
  • ведення первинної облікової природоохоронної документації;
  • розробка природоохоронних заходів і планів природоохоронної діяльності;
  • заповнення і подання екологічної звітності;
  • надання допомоги в зборі необхідних документів для розробки проектів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), розрахунку санітарно-захисної зони (СЗЗ), гранично допустимих скидів (ПДС), інвентаризації відходів, викидів, зелених насаджень, а також документів для отримання всіх необхідних дозволів екологічного характеру;
  • представлення інтересів організації при проведенні перевірок контролюючими органами з питань природокористування та охорони навколишнього середовища;
  • організація документообігу та ін.

Переваги екологічного аутсорсингу ТОВ ЛЕЦ “РУБІН” :

  • підприємство економить кошти фонду оплати праці, так як користування послугами спеціалізованої організації дозволяє відмовитися від змісту власного еколога або відділу екологів з фондом оплати праці, який включає обов’язкові податкові відрахування;
  • відсутні додаткові витрати на утримання власної екологічної служби, а саме: оренда приміщення, придбання комп’ютерної техніки та спеціалізованого програмного забезпечення, актуалізація нормативної документації, навчання персоналу тощо .;
  • правова захищеність підприємства перед контролюючими органами.