Проведення спостережень за станом навколишнього природного середовища та рівнем його забруднення передбачено Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» в рамках функціонування Державної системи моніторингу довкілля. Виконання цих функцій покладено на Мінприроди України та інші центральні органи виконавчої влади, які є суб’єктами державної системи моніторингу довкілля, а також на підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить або може призвести до погіршення стану довкілля.

Екологічний моніторинг територій, що знаходяться під впливом тих чи інших негативних факторів, являє собою систему оцінки стану компонентів природних середовищ, аналіз трендів і прогноз їх стану. Така система зазвичай включає велику кількість розосереджених об’єктів, пов’язаних між собою лінійними спорудами (дорогами, системами газо- і продуктопроводів, залізничними коліями, іншими інфраструктурними спорудами) та природними об’єктами.

Важливою складовою екологічного та соціально-економічного моніторингу територій є аналіз можливих ризиків – екологічних, економічних, соціальних і т.д. – та розрахунок збитку. Проведення таких досліджень дозволяє повною мірою оцінити ситуацію, що склалася, або прогнозовану ситуацію, розробити плани дій та запропонувати можливі управлінські рішення.