Це комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду запланованої господарської діяльності.

 Мета проведення ОВНС – розробка необхідних заходів щодо попередження шкідливого впливу планової господарської діяльності на навколишнє середовище або мінімізація такого впливу при неможливості його повного усунення. ОВНС проводиться на етапі проектування, ще до початку будівництва об’єкту.

 «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) у складі проектної документації забезпечує прийняття екологічно грамотного управлінського рішення за допомогою визначення можливих несприятливих дій, оцінки екологічних наслідків, розробки заходів для зменшення й запобігання дій і впливів що спричиняють погіршення якості навколишнього середовища. Для об’єктів, що належать до 4 та 5 категорії складності, та для об’єктів, що входять до переліків затверджених постановою від 28 серпня 2013 р. № 808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»,виконання розділу ОВНС є обов’язковим.

 У результаті проведення ОВНС замовник отримує інформацію про характер та міру впливу на навколишнє середовище запланованої господарської діяльності, інформацію про альтернативні способи її реалізації, оцінку екологічних ризиків, інформацію про заходи, що дозволять зменшити наслідки впливу діяльності підприємства  на екологію та навколишнє середовище.

  Таким чином, проведення ОВНС сприяє прийняттю оптимальних рішень щодо здійснення господарської діяльності, які мінімізують вплив здійснюваної діяльності на навколишнє середовище.