Розроблені паспорти  ГОУ  повинні відповідати встановленим нормам та технічним вимогам згідно з наказом, затвердженим Міністерством охорони навколишнього природного середовища України від 06.02.2009  № 52 «Про затвердження Правил  технічної експлуатації установок очистки газу».

При цьому слід зауважити, що відповідальні особи підприємства  мають забезпечити безперебійність, ефективність роботи ГОУ, належний їх періодичний огляд.

Після проведення паспортизації даних установок необхідно здійснювати перевірку на відповідність фактичних параметрів роботи проектним показникам, тобто перевірку ефективності роботи установки з визначенням її ККД. Частота перевірок залежить від класу небезпеки забруднюючих речовин, які вловлюються даними установками, а саме:

– І-ІІ клас небезпеки – два рази на рік;

– ІІІ-ІV клас небезпеки – один раз на рік.

Якщо клас небезпеки не визначений, то два рази на рік.

Роботи виконуються відповідно до  КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затверджена Наказом Мінприроди від 09.03.2004р. №93), «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (КНД 211.2.3.014-95, Київ, 1995р.) та у відповідності до чинного «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодженого Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затвердженого Мінприроди України 12.12.2007р.