Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про відходи», на кожне місце чи об’єкт зберігання  або  видалення  відходів складається спеціальний паспорт, в якому зазначаються найменування та код відходів (згідно з державним класифікатором відходів),  їх кількісний  та  якісний  склад,  походження,  а також технічні характеристики місць чи об’єктів зберігання чи видалення (МВВ) і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації цих місць чи об’єктів. Видалення відходів здійснюється відповідно до встановлених законодавством вимог екологічної безпеки, з обов’язковим забезпеченням можливості утилізації чи захоронення залишкових продуктів, за погодженням  з  державною санітарно-епідеміологічною службою  України. 

Спеціальний паспорт місця видалення відходів складається власником МВВ відповідно до Інструкції. Дані паспорта МВВ, після його затвердження і присвоєння реєстраційного номера, вносяться до реєстру місць видалення відходів відповідно до Порядку ведення реєстру місць видалення відходів. До місць видалення відходів прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів.

Відповідальність за правильність складання паспорту МВВ, несвоєчасне затвердження  або  не затвердження паспорту МВВ несе Власник (оператор) МВВ.  

Контроль за правильністю складання паспртів МВВ, їх дотриманням здійснюють природоохоронні органи на місцях. 

Розробка паспортів місць видалення відходів (МВВ) проводиться на підставі Закону України «Про відходи» та Постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 р. №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів».

Паспорти місць видалення відходів (МВВ) погоджуються з Державною санiтарно-епiдемiологiчною службою України та затверджується обласною держадміністрацією за місцезнаходженням об’єкту.