Підприємства повинні вести первинний облік відходів відповідно до типових форм первинної облікової документації з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації.

Також для відображення господарських операцій підприємства може використовувати як відповідні типові форми первинного обліку, так й інші первинні документи, що фіксують факти здійснення цих операцій.

ТОВ ЛЕЦ “РУБІН” надає такі послуги, як:

інвентаризація відходів – комплекс разових організаційно-технічних заходів з виявлення, ідентифікації, опису і реєстрації відходів, обліку обсягів їх утворення, утилізації та видалення, а також виявлення і обстеження місць утворення відходів і об’єктів поводження з ними;

ідентифікація відходів – віднесення відходів до певних категорій та класифікаційних груп, виходячи з їх походження, складу, стану, небезпеки для довкілля, здоров’я людини, технологічних можливостей утилізації, знешкодження;

паспортизація відходів – процес послідовного збирання, узагальнення та зберігання відомостей про кожний конкретний вид відходів, їх походження, технічні, фізико-хімічні, технологічні, екологічні, санітарні, економічні та інші показники, методи їх вимірювання і контролю, а також про технології їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення;

розробка та складання реєстрової карти об’єктів утворення оброблення та утилізації відходів відповідно до постанови КМУ №1360 та інструкції, щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення оброблення та утилізації відходів;

складання інструкцій стосовно збирання, тимчасового розміщення, видалення і способу знешкодження промислових відходів;

розробка паспортів місць тимчасового зберігання відходів, технічних паспортів відходів;

декларування відходів ;

надання рекомендацій для укладання договорів на утворення та розміщення відходів.