Питання проведення екологічного аудиту в Україні встановлюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» і Законом України «Про екологічний аудит», а також іншими підзаконними нормативно-правовими актами.

Екологічний аудит проводиться в випадках, коли необхідно:

 • розробка екологічної стратегії і політики;
 • визначення пріоритетів при плануванні природоохоронної діяльності;
 • виявлення додаткових можливостей здійснення природоохоронної діяльності;
 • перевірка дотримання суб’єктом вимог законодавства в сфері екології та природокористування;
 • зменшення впливу суб’єкта госпдіяльності на навколишнє середовище;
 • зниження ризику надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природокористуванням та забрудненням навколишнього середовища;
 • стимулювання впровадження сучасних технологій.Проведення екологічного аудиту дозволяє:
  • виявити можливі екологічні правопорушення;
  • зменшити витрати поводження з відходами, тепло-, електро-, водо- та газопостачання;
  • зменшити ризики надзвичайних ситуацій, що пов’язані із природокористуванням;
  • з’ясувати резерви енергоресурсів та сировини на підприємстві;
  • уникнути штрафних санкцій за забруднення та наднормативних платежів;
  • підвищити привабливість підприємства для залучення інвестицій;
  • розробити екологічну політику та стратегію організації;
  • підвищити конкурентоспроможність організації і лояльність споживачів до продукції за рахунок виробництва, яке відповідає всім екологічним і санітарним вимогам;
  • вийти на міжнародний рівень і посилити позиції компанії серед закордонних партнерів.На підставі проведення аудиту ТОВ ЛЕЦ “РУБІН” розробляються рекомендації щодо усунення недоліків в природоохоронній роботі об’єкта і визначаються оптимальні шляхи їх усунення.