При здійснені скидання у водні об’єкти невід’ємною частиною дозволу на спецводокористування є проект нормативів гранично допустимого скидання (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти, який розробляється згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11.09.1996 р. №1100 «Про порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормуються» та  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 р. №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами».

Гранично допустимий скид (ГДС) – маса речовини у зворотній воді, що є максимально допустимою для відведення за встановленим режимом даного пункту за одиницю часу. Величини ГДС визначаються і встановлюються, як правило, для кожного із сукупності випусків за басейновим принципом, з урахуванням оптимального розподілу його асимілюючої здібності.

Порядок розробки гранічно допустимого скидання (ГДС) регламентується Наказом Мінприроди України від 15.12.1994 р. №116 «Про затвердження Інструкції про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об’єкти із зворотними водами».

Розробка проектів гранично допустимих скидів (ГДС) у водні об’єкти здійснюється з урахуванням:

– норм якості води і гранично допустимих скидів (ГДС) речовин в лімітуючому контрольному створі;

– ступеню змішування з водою водного об’єкта на ділянці від місця їх випуску до лімітуючого контрольного створу;

– витрат, складу і режиму надходження за період дії встановлюваних гранично допустимих скидів (ГДС) речовин;

– кратності розбавлення в зоні їх початкового змішування у лімітуючому контрольному створі;

– впливу на ділянці від місця випуску зворотних вод до лімітуючого контрольного створу інших випусків зворотних вод;

– господарських факторів;

– фонової якості до місця впливу випуску;

– природного самоочищення від речовин, що надходять, на ділянці від місця випуску зворотних вод до лімітуючого контрольного створу.