Санітарно-захисна зона (СЗЗ) – це територія, яка відділяє підприємства, їх окремі споруди з технологічними процесами, які є джерелами впливу на довкілля, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зон відпочинку, курорту, і яка повинна забезпечити зменшення впливу всіх несприятливих виробничих факторів (хімічних, фізичних, біологічних) до рівнів нижче нормативних (регламентуються гранично допустимою концентрацією, орієнтовно допустимими рівнями впливу, допустимими рівнями і т.д.).

Межі санітарно-захисної зони встановлюються від джерел хімічного, біологічного і /або фізичного впливу, або від межі промислового майданчика до її зовнішньої межі в заданому напрямі. Межа санітарно-захисної зони підприємства на графічних матеріалах (генплан міста, схема територіального планування та ін.) за межами промислового майданчика позначається спеціальними інформаційними знаками. 

Нормативний розмір санітарно-захисної зони – розмір СЗЗ, встановлений для промислових об’єктів, виробництв і споруд, що є джерелами впливу на середовище існування і здоров’я людини, відповідно ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів». 

Розробка проекту обґрунтування санітарно-захисної зони/зменшення розміру санітарно-захисної зони проводиться:

– для нових підприємств, для яких не встановлена нормативна санітарно-захисна зона згідно ДСП №173-96;

– для підприємств, що знаходяться в зоні житлової забудови;

– для діючих підприємств або які реконструюються – за зверненням керівництва. 

 У випадку, якщо нормативний розмір санітарно-захисної зони не дотримується, проект СЗЗ дозволяє обґрунтувати скорочення розміру санітарно-захисної зони підприємства. Підприємство зацікавлене в розробці проекту обгрунтування розміру санітарно-захисної зони і затвердженні меж санітарно-захисної зони в якості лінії містобудівного регулювання, оскільки в даному випадку підприємство захищає себе від необгрунтованих претензій з боку людей, що проживають поруч, а також і від місцевих органів державного природоохоронного і санітарного контролю; до того ж – від спроб побудувати нове житло або інші об’єкти з нормованими показниками якості середовища в межах встановленої межі СЗЗ. 

Скорочення СЗЗ 

Санітарна зона і її проект, як нормативний документ, розробляються для виробничих компаній один раз і залишаються актуальними упродовж усього терміну існування об’єкту, за умови незмінності технологічних процесів і шкідливих впливів на довкілля. 

В деяких випадках можливий перегляд розмірів і скорочення СЗЗ, яке вимагає повторних розрахунків і обгрунтування проекту. У разі, якщо підприємство змінило технології виробництва, зробивши його безпечнішим з точки зору екології і фізичного впливу, розмір СЗЗ цілком може бути скорочений. 

Розробляючи проект скорочення санітарно-захисної зони підприємства, фахівці ТОВ ЛЕЦ “РУБІН” враховують сукупність негативних впливів на населення і довкілля. Також на збільшення або зменшення санітарно-захисної зони можуть вплинути виміри рівнів шуму і концентрації шкідливих речовин в повітрі на межі СЗЗ. Житлова забудова, що знаходиться в межах орієнтовної СЗЗ, є основою для скорочення фактичних розмірів СЗЗ.